image

Rehabilitace

Na rehabilitačním pracovišti poskytujeme rehabilitační péči dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením, uživatelům Centra denních služeb. Rehabilitace je poskytována na základě písemného souhlasu uživatele nebo jeho zákonného zástupce (rodičů), který je uveden v dotazníku uživatele služby denního stacionáře.

 1. Rehabilitační cvičení a procedury jsou vždy řádně indikovány rehabilitačním lékařem, který dochází pravidelně do našeho zařízení, každý uživatel prochází vstupním komplexním vyšetřením a pak pravidelnými kontrolními vyšetřeními lékaře.
 2. Při rehabilitační péči jsou využívány následující léčebné procedury
  • vodoléčebné procedury
   • celková relaxační koupel
   • částečná vířivá koupel dolních končetin
  • elektroléčebné procedury
   • parafínové zábaly, rašelinové zábaly
   • biomag
   • světelné terapie - solux, infrasolux (infračervené světlo), infraterap (horské slunce)
   • ultrazvuk
   • diadynamické proudy
   • lymfoven
   • masážní přístroje
   • inhalátor
 3. Rehabilitace je prováděna na základě zdravotní indikace, doporučení lékaře, individuálních potřeb a v souladu s individuálním měsíčním rehabilitačním plánem (sestavuje fyzioterapeut) podle časového rozpisu, zpravidla 2 – 3x týdně u každého uživatele
 4. Rehabilitace je prováděna výhradně v k tomu určených a speciálně vybavených cvičebnách, v tělocvičně LTV a místnosti pro vodoléčbu.
 5. Metody používané v rehabilitaci – individuální aktivní léčebná tělesná výchova, pasivní LTV (Habat, Bobat, Vojta), cvičení na přístrojích pod dohledem, měkké techniky, cvičení s náčiním.
 6. Rehabilitační pomůcky : posilovací kroužky, míčky, pružiny, tyče, švihadla, kruhy, overbaly, rehabilitační míče, balanční plochy, klíny činky, rehabilitační balanční chodník,...