image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

LIPKA, z.s.

2. Důvod a způsob založení

Občanské sdružení (zapsaný spolek)

Základní účel zřízení - sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením

Hlavní činnost

 • Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně terapeutická dílna – cukrárna
 • Nestátní zdravotnické zařízení - denní stacionář
 • Rehabilitace, logopedie

Podrobněji o důvodu a způsobu založení (.docx).

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • LIPKA, z.s. nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  LIPKA, z.s.
  Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  LIPKA, z.s.
  Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1

 • 4.3 Úřední hodiny

  po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  Centrum denních služeb - Denní stacionář: +420 582 360 295

  Chráněné bydlení: +420 582 336 764

  Sociálně terapeutická dílna - cukrárna: +420 727 868 064

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.oslipka.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  LIPKA, z.s.
  Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna (link na hlavní mail)

  Další elektronické adresy (příklady):

  oslipka@oslipka.cz

  chb.vrahovice@oslipka.cz

 • 4.8 Datová schránka

  tdxuj4t

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu – 16833701/0100

6. IČO

44053991

7. DIČ

LIPKA, Z.S. není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: oslipka@oslipka.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): tdxuj4t

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: LIPKA, z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době LIPKA, z.s. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.