image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty > Phare 2003

Phare 2003ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ - PROJEKT PHARE 2003 – ŠANCE PRO VŠECHNY – ZAVÁDĚNÍ STANDARDŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Předmět a umístění projektu

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do každodenní praxe umožní člověku v nepříznivé sociální situaci zůstat rovnocenným členem společnosti s pocitem zodpovědnosti za svůj život. Cílem předloženého projektu je posílení sociálních služeb poskytovaných ve městě Prostějově, zvýšení odborné způsobilosti a kvalifikace poskytovatelů, vytvoření základního manuálu standardů v zapojených organizacích, veřejného informačního systému pro uživatele, zkvalitnění a zpřístupnění sociálních služeb všem osobám ohroženým sociální exkluzí. Cílovou skupinou jsou jednotlivci, poskytovatelé služeb a jejich zaměstnanci, uživatelé těchto služeb (děti, mládež a dospělí se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, senioři,lidé ohroženi návykovými látkami). Hlavními aktivitami je vzdělávání zaměstnanců zařízení zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, podpora zavádění standardů, vytvoření veřejného informačního systému, atd.

Primárním cílem předloženého projektu je posílení a zvýšení kvality sociálních služeb zaměřených na integraci osob ohrožených sociální exkluzí, vytváření a naplňování plánů rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb v konkrétních zařízeních, zavádění standardů kvality sociálních služeb, řešení problematických oblastí a zavádění nových postupů a přístupů k uživatelům sociálních služeb.

Zvyšování kvality pracovních postupů a přístupů k uživatelům zajištěním vzdělávacích cyklů pro pracovníky zařízení sociálních služeb.

Výsledky projektu

Realizace projektu zahájena v lednu 2005,ve spolupráci s partnerskými organizacemi:

  • OS na pomoc starým chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka Prostějov
  • OS na pomoc nezaměstnaným okresu Prostějov

Do přípravy projektu i vlastní realizace se zapojily spolupracující organizace:

  • Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště Prostějov
  • OS SANCO Prostějov
  • OS Podané ruce, víceúčelové kontaktní centrum Želva Prostějov
  • OS Fond ohrožených dětí
  • OS Ochrana nenarozeného života
  • Město Prostějov

Role organizace a stupeň zapojení do realizace projektu

OS LIPKA je předkladatelem projektu, žadatelem i vlastním realizátorem. Projekt bude realizovat ve spolupráci s uvedenými partnerskými organizacemi.

Náklady projektu

Celkové náklady na realizaci projektu činí 40.670 EUR, grant z prostředků EU poskytnut ve výši 100 % celkových nákladů.

Projekt financován z EU a rozpočtu ČR.