image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty > Nadace O2

Nadace O2Občanské sdružení LIPKA zvítězilo se svým projektem v šestém ročníku programu Regionálních grantů, které pořádá Nadace O2. Posláním těchto grantů je zlepšit život znevýhodněným dětem a mládeži v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Celkem dvanáct vítězných projektů v těchto krajích získalo 2,5 mil. korun.

Nadace O2 poskytla našemu Občanskému sdružení LIPKA nadační příspěvek 400.000,- Kč, který nám umožní vybudovat tréninkové pracoviště pro mládež a mladé dospělé, zaměřené na zvýšení samostatnosti a soběstačnosti a nácvik samostatného bydlení. 

Předmět projektu a řešený problém

Projekt vychází z nepopíratelného faktu, že společně s mladistvými se zdravotním postižením stárnou i jejich rodiče. Nenadálá událost v rodině pak neponechává jinou možnost než umístění pozůstalé osoby se zdravotním postižením do ústavního zařízení. V současné době neexistuje způsob, jak „nanečisto“ ověřit, zda-li je konkrétní mladistvý schopen samostatného života.

Smyslem projektu je jednak na základě realizovaného výcviku posoudit, zda absolventi jsou schopni samostatně bydlet, příp. zvážit v jakém stupni chráněného bydlení jsou schopni bydlet a především navázat užší spolupráci jak s pronajímateli chráněných bytů a DPS, tak ostatními poskytovateli soc. služeb v regionu. Podstoupení výcvikového programu by pak mohlo být jakýmsi vstupním předpokladem k umísťování absolventů do chráněné formy bydlení. V případě úspěšné realizace projektu a zajištění financování do budoucna by se mohlo jednat o velmi efektivní formu přípravy mladistvých se zdravotním postižením na samostatný život a jejich umísťování do běžných chráněných forem bydlení

Cíle projektu

Celkovým cílem předkládaného projektu je prevence sociálního vyloučení mladistvých se zdravotním postižením, kteří jsou skupinou obyvatel ohroženou sociální exkluzí. Předkládaný projekt chce pomoci řešit tuto nepříznivou situaci a klade si za cíl vytvořit adekvátní program a potřebné zázemí pro jeho pilotní ověření v praxi, jehož prostřednictvím budeme schopni sociálnímu vyloučení předcházet. Toho má být dosaženo naplněním dvou konkrétních cílů projektu:

  1. Rozšířit stávající poskytované služby Centra denních služeb OS LIPKA o sociálně terapeutické pracoviště pro mladé lidi se zdravotním postižení
    • vytvořit odborné výcvikové pracoviště jako simulaci běžného bytu s vybavením a přístroji používanými v běžném životě
    • provést základní ověření pilotního výcvikového programu v praxi - zařazení 12ti mladých lidí se zdravotním postižením do pilotního výcvikového programu
  2. Vytvořit účinný systém přechodu mladistvých se zdravotním postižením do běžného života
  3. sestavení unikátního výcvikového programu pro mladistvé se zdravotním postižením, jehož smyslem bude dlouhodobé a pravidelné zdokonalování návyků a dovedností potřebných pro běžný život prostřednictvím střednědobého výcviku, zdokonalování základních sociálních dovedností a dovedností, týkající se sebeobsluhy a péče o vlastní osobu.
  4. vytvoření manuálu „Vím, jak na to“ psaný ve formě Easy to write, obsahově zaměřený na pomoc mladistvým se zdravotním postižením při orientaci a řešení základních situací, které mohou nastat v běžném životě, současně bude sloužit jako kuchařka základních jídel s podrobným popisem přípravy srozumitelným pro cílovou skupinu.

Průvodce vznikl v rámci realizace projektu zřízení sociálního výcvikového pracoviště, podpořeného z nadačních prostředků Nadace O2.