image
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Ceník služeb > Ceník služeb - Chráněné bydlení

Ceník služeb - Chráněné bydleníVyvěšeno: 25. 4. 2023
Sejmuto:

         Ceník služeb Chráněného bydlení – Jano Köhlera  180/2 , Vrahovice

 

                                   Platný od od 1. 7. 2022  

 

Druh sociální služby:              chráněné bydlení  

Identifikátor:                           7845129  

Forma poskytování:                pobytová                                                          

  

Úhrady za poskytovanou službu jsou v souladu s novelizací §17,vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

  

CENÍK ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ V SOULADU s §17, vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:   

a) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

-       pomoc s přípravou stravy  

-       zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  

celodenní strava  

205 Kč/den 

snídaně  

35 Kč  

oběd  

95 Kč  

svačina  

15 Kč  

večeře  

60 Kč  

b) Poskytnutí ubytování:   

-       ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti  

-       v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení  

jednolůžkový pokoj  

230 Kč/den  

dvoulůžkový pokoj  

200 Kč/den  

dvoupokojový byt + KK  

200/den  

c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

-       pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti  

-       pomoc při údržbě domácích spotřebičů  

-       podpora v hospodaření s penězi, včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami  

120 Kč/hodina*  

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

-       pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím  

-       nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

-       zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání  

-       podpora v oblasti partnerských vztahů  

-       podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu  

120 Kč/hodina*  

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

-       doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby  

-       podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů  

-       pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  

120 Kč/hodina*  

f)  Sociálně terapeutické činnosti  

-  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení   osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování   

120 Kč/hodina*  

 

 

 

 

                                Nabídka poskytovaných služeb v CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ  

                                Jano Köhlera 180/2, 798 11 Prostějov- Vrahovice 

 

  

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních  

záležitostí  

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - pomoc při vyřizování běžných záležitostí  

120 Kč/hodina*  

  h) Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

-       pomoc při úkonech osobní hygieny  

-       pomoc při základní péči o vlasy a nehty  

-       pomoc při použití WC  

135 Kč/hodina*  

 *Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění,  netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  

 

 

  

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY  

  

  

Přeprava uživatele vozidlem organizace  

 

individuální s doprovodem  

 

60 Kč/km  

 

skupinová s doprovodem  

 

20Kč/km  

Připojení samostatného / vlastního TV na pokoji  

60 Kč/měsíc  

Užívání a připojení vlastního PC / notebooku  

120 Kč/měsíc  

Dle zájmu a přání uživatelů výlety, exkurze, poznávací výjezdy  

 

320 Kč/den + náklady na dopravu a vstupné  


Zpět na přehled