PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

 

Poděkování

Zapsaný spolek Lipka Prostějov děkuje touto cestou Magistrátu statutárního města Prostějova za dlouhodobou nejen  finanční podporu, kterou nám město věnuje.

Díky této podpoře mohl náš spolek:

- zaplatit zvýšené náklady na rekonstrukci kotelny po požáru       dne 18.1.2018

( dotace ve výši 50 000,-Kč )

- zajistit poskytování sociální služby denní stacionář  pro děti a    dospělé osoby se zdravotnímznevýhodněním, která umožňuje    pobyt a poskytuje péči až 90 uživatelům denně

( dotace ve výši   125 000,- Kč )

- zajistit poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory, při    které se setkává okolo 100 seniorů týdně

(dotace ve výši   150 000,-Kč)

- důstojně oslavit 25.výročí vzniku denního stacionáře

( dotace ve výši   20 000,- Kč ).


 

 

Za poskytnutou finanční podporu moc děkujeme.

 

Mgr.  Renata  Čekalová

předsedkyně  spolku


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  Připravujeme  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS