PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Statutárnímu městu Prostějov

Zapsaný spolek LIPKA Prostějov děkuje touto cestou Magistrátu města Prostějova za podporu, kterou nám město dlouhodobě věnuje. Díky poskytnuté finanční podpoře mohl v letošním roce náš spolek:

-      zajistit poskytování sociální služby denní stacionář pro děti a dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním, která umožňuje pobyt a poskytuje péči až 90 uživatelům denně

dotace ve výši 150 000 Kč,

-      pomoc při zajištění sportovních aktivit pro uživatele, které pomáhají zmírnit a eliminovat důsledky zdravotního postižení, posílit sebevědomí a soběstačnost uživatelů denního stacionáře

dotace ve výši 40 000 Kč,

-      zajistit poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory, při které se setkává okolo 100 seniorů týdně

dotace ve výši 150 000 Kč,

-      zajistit provoz sociálně terapeutické dílny – cukrárny, kam pravidelně dochází 12 uživatelů

dotace ve výši 75 000 Kč,

-      zlepšit podmínky života 14 uživatelů chráněného bydlení dotace 20 000 Kč na malování po opravě podlahy.

Za poskytnutou finanční podporu moc děkujeme.

 

Mgr. Renata Čekalová

předsedkyně spolku

 

 


Úvod  |  O nás  |  Z historie  |  PODĚKOVÁNÍ  |  Připravujeme  |  Fotogalerie  |  Kontakt  |  ODKAZY
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS